Sykkelstrategi 2018 - 2030 på høring

Publisert av Kåre Lindemann den 06.02.18. Oppdatert 14.03.18.
Kommunens forslag til sykkelstrategi med plan for sykkelveinettet 2018–2030 er ute på høring. Frist 16. mars 2018. Dette bør din velforening se nærmere på. Dokumentet finner du her:
Sykkelstrategi Bærum kommune>>

Sykkelstrategi med plan for sykkelveinettet definerer ambisjon og målsettinger for sykkelbruken i Bærum kommune.
Planen for sykkelveinettet angir hvor det bør være tilrettelagt for sykkel i Bærum kommune. Planen er delt opp i et hovedsykkelveinett og et sekundærsykkelveinett og angir hvilke standardiserte løsninger som bør brukes innenfor disse kategoriene.