E18-avslutning i vest på Ramstadsletta

Publisert av Kåre Lindemann den 06.03.18. Oppdatert 24.03.18.
Første utbyggingsetappe av E18 gjennom Bærum omfatter nytt veganlegg fram til vestre ende av Ramstadsletta. Her føres ny E18 inn på dagens veg øst for Blommenholmkrysset. Det er forutsatt kontinuerlig utbygging av E18 mot Asker, og tilpasningen til dagens veg på Ramstadsletta er derfor en midlertidig trafikkløsning i påvente av at neste etappe i E18-utbyggingen ferdigstilles.
Hensikten med dette notatet er å vurdere om tilkoblingen til dagens E18 kan plasseres lengre øst på Ramstadsletta enn det som er forutsatt i reguleringsplanen, samt belyse hvilke konsekvenser dette i hovedsak vil ha sammenlignet med regulert løsning. Notatet danner grunnlaget for å bestemme parsellgrensen på Ramstadsletta i første utbyggingsetappe av E18.

Dokumentet finner du her>>