Artikler

Er du en god nabo?

11.05.18 09:50
av Kåre Lindemann
Informasjon fra BV  

Er du en god nabo?

De fleste av oss setter pris på et godt naboskap og vi vet hva som kreves av våre naboer for at vi skal være fornøyd, men har våre naboer grunn til å være fornøyd med oss?

Les mer...
Utbygging av Fridtjof Nansens vei 15, Lagåsen

02.05.18 16:26
av Kåre Lindemann
Høringer  

Utbygging av Fridtjof Nansens vei 15, Lagåsen

Fridtjof Nansens vei 15, Lagåsen: «Innspillet fra tiltakshaverne fra september 2016 legges ut på høring ifm kommuneplanen.» Vedtaket medfører at kommuneplanens arealbruk er unntatt rettsvirkning for Fridtjof Nansens vei 15. Et forslag om utbygging av eiendommen legges med dette ut på høring.

Les mer...
Reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16

19.04.18 20:53
av Kåre Lindemann
Høringer  

Reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev datert 13.04.18 besluttet at «Forslag til reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 med konsekvensutredning» skal legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Les mer...
Bærum Velforbund om sykkelstrategi

15.03.18 11:55
av Kåre Lindemann
Høringsuttalelser  

Bærum Velforbund om sykkelstrategi

To store skandinaviske studier viser at det har betydelige positive effekter på helsen. Sykling til og fra jobben, med minst en kilometer hver vei, reduserer risikoen for overvekt, høyt blodtrykk, høyt kolesterol og diabetes. Alt dette kan føre til hjerte- og kar-sykdommer. Det viser den ene studien, som bygger på svenske data. Nå legger Bærum kommune fram forslag til sykkelstrategi

Les mer...